SON YAZILAR, MEVZUATLAR ve DİĞERLERİ

2019 Yılı Asgari Ücret Teşvik Uygulaması   7162 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde 2019 yılı için uygulanması öngörülen asgari ücret teşviği belirlenmiştir. Buna göre; 2018 yılı aylık ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için sigortalı başına günlük 5 TL. (aylık 150 TL.), ortalama sigortalı sayısı......

7166 sayılı Kanun İle İşverenlere 3 Aylık Ücret Desteği   7166 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve......