5 Puanlık İndirim Teşviği

5 Puanlık SGK Prim Teşviki Nedir?

 

5 Puanlık Prim Teşviki, 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinin (ı) bendinde özel sektör işverenleri için düzenlenmiş olup, prim borçlarını düzenli olarak ödeyen işverener için 1/10/2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

 

5 puanlık indirimden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (5510/4-1a) sigortalılardan haklarında malullük yaşlılık ölüm sigortası kolları uygulananlardan dolayı yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

Kamu kurumlarında, devlet ihale kanunu veya kamu ihale kanunu  kapsamındaki alım ve yapım işlerinde, uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alımı ve yapım işlerine ilişkin iş yerlerinde, yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar hakkında bu teşvikten yararlanılamaz

 

İşverenlerin;

  1. Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Kuruma vermeleri,
  2. Primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri,
  3. Kuruma ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
  4. Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı yönünde tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.

 

5 puanlık SGK Teşviği bir süreye tabi olmayıp, özel sektör işvereni faaliyetini sürdürdüğü ve yukarıdaki şartları sağladığı sürece faydalanabilecektir.

 

Brüt maaşı 3.000 TL. olan bir personelin toplam SGK prim ödemesi  3.000*0,375=1.125 TL’dir. İşverenin teşvikten yararlanmak için şartları sağladığı durumda hesaplanacak SGK teşviği 3.000*0,05 = 150 TL. olacaktır. Sonuçta bu çalışan dolayısıyla ödenecek toplam SGK primi 1.125-150=975 TL. olacaktır.

 

İşsizlik ödeneği almakta iken işe alınan sigortalılara yönelik sigorta prim teşviki hariç olmak üzere, aynı dönemde aynı sigortalı için öncelikle 5 puanlık indirimden ardından diğer bir sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

5 puanlık indirim teşviği 2008-93, 2009-139 ve 2011-45 sayılı SGK Genelgeleri ile düzenlenmiştir.