Author: admin

İşverenlere sağlanan bazı sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarından biri de işyerinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı yönünde tespitin bulunmamasıdır. Böyle bir tespitin gerçekleşmesi halinde işverenlerin, sağlanan destek ve indirimlerden bir yıl süreyle yararlanamayacağı...

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, faaliyetlerini sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ‘İmalat Sanayinde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Destek Programı’ başlattı. Program kapsamında toplam 30 milyon TL tutarında Faizsiz Kredi Desteği verilecek. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu Programla TR61 Düzey 2 Bölgesinde yer alan işletmelerin...

2019 Yılı Asgari Ücret Teşvik Uygulaması   7162 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde 2019 yılı için uygulanması öngörülen asgari ücret teşviği belirlenmiştir. Buna göre; 2018 yılı aylık ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için sigortalı başına günlük 5 TL. (aylık 150 TL.), ortalama sigortalı sayısı aylık 500’ün...

7166 sayılı Kanun İle İşverenlere 3 Aylık Ücret Desteği   7166 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi...