Cari Dönem Teşvik Analizi

Cari Dönem Teşvik Analiz Çalışması Nedir, Nasıl Yapıyoruz?

 

SGK teşvik analizi iki şekilde gerçekleştirilmektedir. İlki SGK mevzuatı izin verdiği için şirketlerin hakedip de alamadıkları son 6 aylık teşviklerin geriye yönelik olarak tespit edilerek, SGK’dan talep edilmesidir. Bu analiz şirketlerin alamadıkları teşvikleri geriye dönük almalarını sağlamakla birlikte, hak edilen teşviğin SGK’nın talep sonrası onaylama süreci de dikkate alındığında 8 ila 12 ay arasında alınmasını sağlamaktadır.

 

Cari Dönem Teşvik Analizi ve Takibi ise şirketler tarafından SGK’ya yapılacak aylık bildirim öncesi tüm personelin yürürlükteki teşvikler kapsamında değerlendirmeye tabi tutulması ve şirketlerin o ayki bildirimlerinin en yüksek teşviki alacak şekilde yapılmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde şirketler hakettikleri teşvikleri 8-12 ay sonrasında geri almak yerine, o ayki bildirimlerine yansıtmakta ve aylık daha az ödeme yapmaktadırlar.

 

Cari Dönem Teşvik Takibi’ni geçmiş dönem teşvik hesaplamalarından ayıran bir diğer husus, işe alınma sürecinde insan kaynakları birimi ile ortak çalışılarak personelin teşvikli olarak işe alınmasını sağlamaktır. TeşvikAnaliz cari dönem teşvik takibi ile şirketiniz için SGK teşvik yönetimi de yapmakta ve işe alınacak her personelin mümkün olduğu ölçüde mevcut teşviklerden yararlanmasını sağlamaktadır.

 

Nasıl Yapıyoruz?

TeşvikAnaliz olarak cari dönem teşvik takip ve analiziniz uzman ekibimiz tarafından aşağıda yer alan aşamalarda titizlikle, hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

  1. İşe alınacak personel kimlik bilgileri 24 saat önceden TeşvikAnaliz’e iletilir.
  2. Gerekli çalışmalar yapılarak personelin teşvik durumu tespit edilir, şirkete bilgi verilir ve imkan dahilinde ise personelin teşvikli olarak işe alınması sağlanır.
  3. Her ayın başında bir önceki ay şirket personel listesi muhasebe deparmanından/mali müşavirden elektronik ortamda temin edilir.
  4. O ayki personel ve şirket çalışan sayısı incelenerek şirketin en yüksek teşvik alacağı şekilde bildirim yapması sağlanır.
  5. SGK aylık bildirimlerinin her ayın 22’sinden önce verilmesi sağlanır, yersiz yararlanılmış teşvik olup olmadığı kontrol edilerek, varsa şirket ceza almaksızın SGK sisteminde gerekli değişiklikler yapılır.
  6. Bu süreç her ay tekrarlanır.

 

Ne Kadar Ücret Alıyoruz?

 

Cari dönem teşvik takip ve analiz işlemlerimiz şirketlerle asgari 1 yıllık sözleşme imzalanarak gerçekleştirilmektedir. Şirketlerin personel sayısına ve sağlanacak aylık teşvik tutarın bağlı olarak

  1. a) teşvik tutarının %15’i (KDV hariç) veya
  2. b) karşılıklı belirlenecek aylık sabit bir ücret

şeklinde ücretlendirme politikamız bulunmaktadır.