Engelli Teşviği

Engelli İşçi Teşviği Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca, özel sektör işverenleri, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları takdirde yüzde üç oranıdna engelli engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

 

İşverenin çalıştıracağı engelli işçi sayısı, aynı il sınırları içinde işverene ait tüm işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

 

İşçi sayısının tespitinde, belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan tüm işçiler dikkate alınır.

 

Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve işyerindeki tam süreli çalışan işçi sayısına ilave edilir. İşyerinde kısmi süreli olarak çalıştırılan engelli işçi bulunması halinde bunlar da çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve toplam işçi sayısından düşülür.

 

Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olan kesirler tama dönüştürülür. Çalıştırılan engelli işçiler, toplam işçi sayısının hesabında dikkate alınmaz.

 

Engelli İşçi Teşviği Ne Kadardır?

Engelli sigortalıların belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı (asgari ücret brüt ücret tutarının 520,5’i), kontenjan fazlası ve yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır.

 

Engelli İşçi Çalıştırmamanın Cezası Nedir?

 

Engelli işçi çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen işveren hakkında 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen idari para cezası, işyerinin bulunduğu yerdeki Kurum İl Müdürü tarafından doğrudan verilir. Uygulanan cezaya rağmen kontenjan açığını kapatmayan işverene kontenjan açığını kapatıncaya kadar idari para cezası uygulanmaya devam edilir. 2019 yılı için işverene çalıştırmadığı her engelli ve çalıştırmadığı her ay için 3.251. TL idari para cezası uygulanacaktır. Konuyla ilgili denetimlerde geriye dönük 3 yıl incelenerek çalıştırılmayan her ay ve yükümlü olunan her engelli işçi için hesaplanan tutarlar söz konusu olabilmektedir.

 

Engelli İşçinin Sisteme Kaydı Nasıl Yapılır?

 

Engelli teşvikinden yararlanılabilmesi için, engelli sigortalıların e-Bildirge menüsü içinde yer alan “Engelli Teşvik Yönetimi” programı vasıtasıyla sisteme kaydedilmesi, ardından sisteme kaydedilen sigortalıların 14857 sayılı kanun numarası seçili aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilmesi, tahakkuk eden primlerin sigortalı hissesi ile prime esas kazanç alt sınırını aşan kısma isabet eden işveren hissesi prim tutarının ödenmesi gerekmektedir.