Geçmiş Dönem Teşvik Analizi

Geriye Dönük SGK Teşviklerinden Yararlanma

 

7103 sayılı Kanun’un 70 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek 17 nci madde eklenmiştir. Söz konusu madde uyarınca

  1. Mevzuat kapsamında yararlanabileceği teşvikler varken yararlanmayan şirketlerin, teşvikten yararlanmadıkları ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde SGK’ya müracaat etmeleri durumunda en fazla son altı aya ilişkin teşviklerden yararlanabilecekleri,
  2. 1 Haziran 2018 tarihinden önce başvuruda bulunmaları şartıyla, geçmiş dönemde hak edip de yararlanmadıkları tüm teşviklerden yararlanabilecekleri

 

hüküm altına alınmıştır.

 

TeşvikAnaliz geçmiş teşvik incelemesi kapsamında,

 

  • Şirketinizin geriye dönük SGK teşviklerinden yararlanıp yararlanamayacağınızın tespiti,
  • Yararlanma imkanınız varsa hak ettiğiniz teşviklerin tespiti,
  • SGK başvurunuzun gerçekleştirilmesi,
  • Başvurunuzun SGK sistemi üzerinden takip edilmesi,
  • Teşvik tutarınızın emanet hesaplarınıza aktarılması ve mahsup işlemlerinin sağlanması konularında

 

sizlere destek sunmaktadır.

 

TeşvikAnaliz geriye dönük teşvik incelemelerini ortalama 3-4 ayda bir gerçekleştirmektedir. Bu şekilde her 3-4 aylık sürede hak edip de yararlanmadığınız teşvikleri düzenli olarak takip etmekte, etkin ve hızlı bir şekilde başvuru işlemlerinizi gerçekleştirerek en kısa sürede hak ettiğiniz teşviklerin hesaplarınıza yansıtılmasını sağlamaktadır.

Tüm bu işlemler Şirketinizin mali müşaviri ve insan kaynakları departmanı ile ortak çalışma yapılarak, güven içerisinde ve olabildiğince şeffaf ve her aşamada bilgilendirme prensipleriyle gerçekleştirilmektedir.