Ne Yapıyoruz?

Ne Yapıyoruz?

 

Sgk Teşvik Danışmanlığı Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

 

Yararlanılabilecek Geçmiş Teşviklerin Hesaplanması

 

Teşvik kapsamında son 6 AY yararlanılmamış teşvik tutarını tespit ederek Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda firma adına başvuruları yapıp, başvuruyu firma hesaplarına yansıtılıncaya kadar takip ediyoruz.

 

Cari Dönem Teşviklerinin Takibi

 

Her ay yararlanılabilecek teşvik tutarının hesaplanması ve raporlanması konusunda danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda aylık olarak firmada teşvik incelemesi yaparak firmanın yararlanabileceği teşvikleri tespit ederek, daha az prim ödemelerini sağlıyoruz.

 

Uygun Teşvik Stratejisinin Tespiti

 

Firmaların, 6111, 7103, 6645 ve diğer SGK teşvikleri açısından incelenmesi ve aylık bazda konsolide bir şekilde en yüksek teşvik getirisi sağlayacak doğru seçimin yapılması hususunda rehberlik hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda firma muhasebe ve insan kaynakları departmanları ile yakın çalışma içerisinde eleman alımlarının teşvikli olmasını sağlıyoruz.