Teşvik Hesaplama Tablosu

 

Yıllar2019
Yıl Bazında Sigortalıya Ödenecek Brüt Ücreti (TL)2.558,40
 

No

 

TEŞVİK TÜRÜ

TEŞVİKSİZ

ÖDENECEK TUTAR (TL)

TEŞVİK

TUTARI (TL)

TEŞVİK

SONRASI ÖDENECEK TUTAR (TL)

15510 (81 inci Madde/ı) 5 Puan indirimi (Bkz. Notlar-7)959,40127,92831,48
25510 (81 inci Madde/i)Yurtdışına götürülen sigortalılara 5 puan370,97127,92243,05
35510 (81 inci Madde/2)Bölgesel istihdam ilave altı puan teşviki959,40281,42677,98
45510 (Ek 2 nci Madde)Bölgesel yatırımlarda devlet

yardımları hakkında uygulanan teşvik)

(1.2.3.4.5. Bölgeler)959,40524,47434,93
(6. Bölge)959,40882,6576,75
54447 (50 nci Madde)İşsizlik ödeneği alanların istihdamı teşviki959,40857,06102,34
64447 (Geçici 10 uncu Madde) Genç kadın ve mesleki belge sahibi istihdamı teşviki959,40524,47434,93
74447 (Geçici 15 inci Madde) İşbaşı eğitim teşviki959,40524,47434,93
84857 (30 uncu Madde) Engelli istihdamı teşviki959,40524,47434,93
95746 (3 üncü Madde /3) Araştırma, geliştirme ve tasarım teşviği)959,40326,20633,20
105225 (5 inci Madde) Kültür ve turizm yatırım/girişim

belgesi teşviki

Yatırım belgesi teşviki959,40326,20633,20
Girişim belgesi teşviki959,40227,06732,34
114447 (Geçici 17 nci Madde) 2017 Yılı İşveren desteği
124447 (Geçici 19 uncu Madde) Yeni nesil teşvikİmalat veya Bilişim959,40959,400,00
Diğer sektörler959,40959,400,00
 

13

 

4447 (Geçici 20 nci Madde) Bir senden bir benden teşviki

Prim Desteği
Ücret Desteği (Günlük)

 

Bkz. Notlar-6

 

 

 

143294(Ek 5nci Madde) Sosyal yardım alanlar959,40524,47434,93
152828 (Ek 1nci Madde) Sosyal Hizmetlerden Faydalananlar959,40959,400,00